info@himalayandreamteam.nl
+31-6-83983816

Vanuit Nederland bemiddelen we jouw vakantie bij Himalayan Dream Team. Zij zijn de verantwoordelijke voor de samenstelling, uitvoering en kwaliteit van jouw vakantie.
Himalayan Dream Team hanteert haar eigen voorwaarden en is aangesloten bij de Nepalese TAAN organisatie die reisbureau’s registreert en toeziet op de kwaliteit. Himalayan Dream Team is in Nepal gevestigd en kan daardoor geen lid zijn van ANVR en SGR omdat deze enkel voor Nederlandse reisorganisaties zijn.

De voorwaarden van Himalayan Dream Team zijn hieronder vertaald in het Nederlands en bedoeld als basis voor de zakelijke relatie en overeenkomst tussen de cliënt en Himalayan Dream Team (P) Limited (hierna het reisbureau genoemd), geregistreerd bij de Nepalese overheid onder nummer 601874246. U sluit een overeenkomst met het reisbureau in Nepal, en stemt u in met deze algemene voorwaarden, de annuleringsbepalingen en de beperkte aansprakelijkheid zoals vermeld in deze voorwaarden. Beide partijen stemmen overeen met de bepalingen en oplossingen bij (wettelijke) geschillen die in deze overeenkomst staan genoemd.

1. EEN REIS BOEKEN:

Een ‘trip’ verwijst naar een product, reisroute of activiteiten die u koopt bij ons, waaronder Trekkings, Tours, Expedities, en / of andere zoals vermeld op onze website (s) of in brochures.

Een reservering is geaccepteerd en wordt pas definitief vanaf de datum waarop het Reisbureau u een, door u ondertekend kopie van het contract en bijbehorende factuur stuurt per e-mail; en de aanbetaling is ontvangen.

Voordat uw boeking is bevestigd en een contract van kracht wordt, behoudt het Reisbureau zich het recht voor om de prijzen te verhogen of te verlagen als gevolg van onvoorzien gewijzigde omstandigheden van beide kanten.

2. VOORSCHOT EN OVERBOEKEN:

Voor alle reizen, moet u een voorschot van 25% van de totale reissom overmaken op het moment van het boeken van de reis. De overige 75% moet vier weken voor vertrek of uiterlijk contant bij aanvang van de diensten bij aankomst in Nepal betaald zijn.

Het voorschot dient per bank overgemaakt te worden naar de bankrekening van Himalaya Dream Team (P) Limited of onze Nederlandse tussenpersoon: Kampermann-Holding b.v. die namens ons gemachtigd is als reisagent op te treden.

Betalingsmogelijkheden:

Betaling via online overschrijving naar Nepal:

Naam bank: Siddhartha Bank Limited.
Swift code: SIDDNPKA
Rekeningnummer: 01615176921
Naam rekeninghouder: Himalayan Dream Team Treks & Tours (P) Ltd.
Adres rekeninghouder: Thamel, Kathmandu, Nepal

Betaling via online overschrijving in/naar Nederland:
Naam bank: SNS
BIC: SNSBNL2A
Rekeningnummer IBAN: NL53 SNSB 0935 2120 94

3. RESTBETALING/AANVAARDING VAN DE BOEKING/CLIENT DETAILS:

De betaling van het resterende bedrag moet vier weken voor aanvang reis plaatsvinden via (online) overboeking van het verschuldige bedrag of ter plaatse bij aankomst in Nepal, contant of met creditcard (Visa of Mastercard). Er wordt 4% toeslag in rekening gebracht op het resterende bedrag wanneer de betaling geschiedt met creditkaarten.

4. ANNULERING DOOR DE CLIENT:

Elke annulering door een cliënt dient schriftelijk te worden gedaan. De datum waarop de annulering plaastvindt, bepaalt welke annuleringskosten van toepassing zijn.

De annuleringskosten worden hierna uitgedrukt als een percentage van de totale reissom.
Annulering 30 dagen of meer voor vertrek: verlies van het voorschot.
Annulering 29-21 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom.
Annulering minder dan 14 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom.
De cliënt wordt sterk aangeraden om een ​​annuleringsverzekering af te sluiten op het moment van het maken van de boeking.

Houdt u er rekening mee dat er geen restitutie zal worden verleend als u zonder reden geen gebruik maakt van de aangeboden en overeengekomen reis(onderdelen).  Geen restitutie zal worden verleend voor reeds geboekte accommodaties, vervoer, bezienswaardigheden, maaltijden of andere diensten.

5. ANNULERING VAN EEN REIS DOOR HET REISBUREAU:

Het reisbureau behoudt zich het recht voor om elke reis, met inbegrip van een gegarandeerde reis, voor vertrek vanwege redenen buiten haar macht (d.w.z. als gevolg van natuurrampen, annulering van een vlucht, gevolgen van, stakingen, oorlogen, rellen, ziekte, quarantaine, overheidsinterventies, weersomstandigheden of andere ongewenste gebeurtenissen). In een dergelijk geval, zal Himalayan Dream Team overgaan tot maximaal terugbetaling van de reissom. Als om andere redenen wij gedwongen zijn een reis(onderdeel) (deels) te veranderen, heeft u recht op een vergelijkbaar alternatief van dezelfde waarde.

Houd er ook rekening mee dat deze wijzigingen geen restituties inhouden ingeval een verandering van luchtvaartmaatschappij, vliegtijden. Reizen vinden doorgang op voorwaarde dat de vertrek-en aankomstdata ongewijzigd blijven. Wij zullen streven om bij veranderingen de reis doorgang te laten vinden tegen de overeengekomen prijs, op voorwaarde dat de wijziging van routes, hotel accommodaties etc. geen kostenverhogingen met zich mee brengen. In dat laatste geval worden de meerkosten in rekening gebracht bij de cliënt .
Het reisbureau is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten of gevolg van schade aan zijde van de cliënt en ontstaan ​​als gevolg van de boeking, zoals visa, inentingen, niet-terugbetaalbare vluchten, of andere kosten, verlies van inkomsten of andere ongemakken, etc.

6. MEDISCHE CONDITIE EN SPECIALE BENODIGDHEDEN: 

Het reisbureau dient schriftelijk op de hoogte worden gebracht, voor het moment van de boeking, van een medische aandoening, een lichamelijke beperking of enige andere geestelijke en of lichamelijke aandoening die geschiktheid kunnen beïnvloeden om te reizen. Het reisbureau kan op basis van die informatie de cliënt een reis weigeren.  Het niet tijdig melden aan het reisbureau van een dergelijke aandoening leidt tot annulering met 100% annuleringskosten aan het reisbureau.

Sommige reizen kunnen ongeschikt zijn voor cliënten als gevolg van leeftijd, mobiliteit, zwangerschap, lichamelijke of geestelijke aandoeningen of het ontbreken van de noodzakelijk (beschreven) ervaring in geval van avontuurlijke of klimtochten. Het is de verantwoordelijkheid van de client om dit te controleren voorafgaand aan de boeking. Het reisbureau is niet verplicht om aangepaste, speciale faciliteiten te bieden, tenzij zij heeft ingestemd met een schriftelijk verzoek. Het reisbureau zal haar best doen om te voldoen aan speciale verzoeken waaronder dieetvoorschriften, maar dergelijke verzoeken maken geen deel uit van het contract en tevens is het reisbureau niet aansprakelijk voor gevolgen van de aandoening voor de reis(onderdelen).

7. REIS VERZEKERING:

Een toereikende en geldige reisverzekering is verplicht voor alle reizigers. Uw reisverzekering moet dekking bieden voor ongevallen, letsel, ziekte, dood & alle medische kosten, met inbegrip van eventueel reeds bestaande medische aandoeningen, repatriatie uit de bergen (inclusief helikopter redding en ambulance indien van toepassing) en persoonlijke aansprakelijkheid. Het reisbureau raadt ook aan een annuleringsverzekering en verzekering voor inperking en verlies van bagage en persoonlijke bezittingen. U moet een bewijs van verzekering bij u dragen en tonen als daar redelijkerwijs door het reisbureau naar wordt gevraagd. Het reisbureau behoudt zich het recht voor om uw deelname te annuleren of op te schorten op een reis of bepaalde activiteiten, ook na de aanvang van uw reis, zonder recht op terugbetaling, als u niet in staat bent om te bewijzen dat u over noodzakelijke verzekeringen beschikt.

8. VLUCHT VERTRAGINGEN EN AANPASSINGEN IN REISPROGRAMMA:

Let op: de Himalaya’s zijn altijd onvoorspelbaar. Slecht weer in berggebieden kunnen tot vertragingen leiden bij binnenlandse vluchten. In geval van vertraging van binnenlandse vluchten, zal het reisbureau accommodatie regelen maar deze bijkomende kosten niet vergoeden. In het geval van vertraagde internationale vluchten is de client verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten inclusief accommodatie. Wilt u in verband met uw tijdige aansluiting voor de internationale terugvlucht een alternatieve regeling, zoals spoedvervoer per helicopter, zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening. In al onze progamma’s in een extra dag in Kathmandu opgenomen om dergelijke vertragingen op te vangen met maximaal 1 volle dag.

Bovendien draagt het reisbureau geen verantwoordelijkheid voor kosten als gevolg van gemiste internationale vluchten, maar zal helpen om alternatieve vluchten, accomodaties e.d te boeken. te maken waar mogelijk. Houd er ook rekening mee dat, tijdens trekkings en tours, veranderingen in de route en/of reisonderdelen kunnen optreden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden.

9. REIS AANPASSINGEN:

Mocht de cliënt  na de boeking reisonderdelen willen wijzigen, zijn de mogelijk extra kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de client.

10. VISA & PASPOORT:

U dient in bezit te zijn van een geldig paspoort en visum voor het verblijf in Nepal. Dit visum kunt u aanschaffen bij aankomst op de luchthaven in Kathmandu. Uw paspoort dient tenminste nog 6 maanden geldig te zijn bij vertrek uit Nepal. Voor Tibet en Bhutan, kan her reisbureau zorg dragen voor het verkrijgen van de benodigde visa in Kathmandu. Voor India moet de client in eigen land een visum aanvragen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u in het bezit van de juiste visa voor de landen waar u naartoe reist. Het reisbureau aanvaardt geen verantwoordelijkheid als de toegang geweigerd wordt tot een land als niet beschikt over de juiste visa.

11. VERWONDINGEN EN EVACUATIE:

Het reisbureau is niet aansprakelijk voor letsel / aandoeningen / emotionele of andere verwondingen van de cliënt tijdens de reis. Onze reizen bevatten geen persoonlijke verzekering. Daarom adviseren wij de clienten om een adequaat verzekeringspakket, inclusief dekking voor medische noodgevallen en evacuatie met helikopter. In Nepal zijn dergelijke verzekeringen niet beschikbaar.

12. GEMISTE / NIET GEBRUIKTE REISONDERDELEN: 

Er bestaan geen kortingen of terugbetalingen bij gemiste of ongebruikte services, niet bij vrijwillige en niet bij onvrijwillige beëindiging van een reis(onderdeel) ten gevolge van ziekte, overlijden van een familielid etc, te late aankomst op de tour. Wel zullen wij u bijstaan in geval van nood en alles in goed onderling overleg regelen. We zullen altijd streven u alternatieve reis(onderdelen) aan te bieden indien gewenst.

13. AANPASSINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN:

Het reisbureau behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te actualiseren en op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de voorwaarden te kennen met eventuele wijzigingen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden zal altijd te vinden op de website.